Orta Gelir Tuzağı Nedir

Bu sıralar ülkemizde en sık duyulan kavramlardan birisi hiç şüphesiz orta gelir tuzağı. Siyasetçiler, ekonomistler, köşe yazarları sürekli bu konuyu gündemde tutup orta gelir tuzağının muhtemel sonuçlarından, oluşturduğu tehlikeden ve kurtuluş çarelerinden bahsediyorlar. Fakat ne yazık ki ülkemizde üzerinde konuşulan ama ne anlama geldikleri bilinmeyen pek çok kavram gibi bunun da tam olarak ne anlama geldiği maalesef bilinmiyor.Orta gelir tuzağı en basit ifadesiyle orta gelir grubundaki ülkelerin üst gelir grubuna geçememelerine karşılık geliyor. Burada ilk akla gelen soru orta gelir düzeyinin hangi seviyeler olduğu. Bu konuda bir konsensüs olmasa da orta gelir düzeyi 10.000-15.000 ABD Doları civarında kişi başı milli gelire sahip olan ülkelere karşılık geliyor. Beklendiği gibi orta gelir tuzağının ekonomik, sosyal ve beşeri çeşitli yapısal nedenleri var bu tuzaktan kurtulmanın tek bilinen çaresi ise yapısal reformlar gerçekleştirerek yüksek katma değerli ürünler üretebilen bir ülke olmak. Tarihte pek çok ülke orta gelir tuzağını aşamadı. Bu ülkelerin en bilinenleri Arjantin, Brezilya, Malezya, Filipinler gibi ülkeler. Maalesef Türkiye’nin de eğer gerekli reformları gerçekleştiremezse bu ülkeler arasına katılması kaçınılmaz. Orta gelir tuzağını aşabilen ülkelere en iyi örnekler ise Japonya ve Güney Kore. Her ne kadar daha küçük ölçekli olsalar da Tayvan ve Singapur’u da bu ülkelere dahil edebiliriz.

Orta gelir tuzağının sebeplerinin en bilineni yükselen ücretler sonucu olarak ülkenin iş gücüne bağlı rekabet avantajını kaybetmesi. İş gücü üzerinden sağlanan avantajı diğer alanlara kaydıramayan ekonomiler de doğal olarak küresel yarışın dışında kalıyor. Türkiye örneğinden hareket edecek olursak ülkemiz ucuz iş gücüne bağlı olarak 2000’lerin öncesinde tekstilde önemli bir güçtü. Ne var ki ücretlerin artması ve insanların artan refah sonucu artık düşük ücretlerle çalışmak istememesi tekstilde sağladığımız rekabet avantajını başta Çin olmak üzere ucuz iş gücü imkanlarına sahip Asya ülkelerine kaptırmamıza neden oldu. Bu durum, tekstil alanında faaliyet gösteren irili ufaklı binlerce iş yerinin kapanmasına neden oldu. Ne var ki aynı durumda sektörün başka önemli bir oyuncusu İtalya’yı neredeyse hiç etkilemedi. Bu durumun sebebi İtalya’nın üst gelir grubundaki bir ülke olarak nitelikli iş gücüne sahip olmasının sonucu olarak ucuz iş gücüne değil marka ve tasarım gibi kavramlar üzerinden bir rekabet avantajına sahip olmasıydı.

Yukarıdaki örnekten hareketle orta gelir grubu tuzağına takılmamanın yolunun katma değeri yüksek ürünler üretmekten, katma değeri yüksek ürünler üretmenin yolunun da nitelikli iş gücüne sahip olmaktan geçtiğini söyleyebiliriz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*