Sınır Ticareti Nedir, Sınır Ticaretinin Amaçları ve İhracata Faydası Nelerdir?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin ekonomik ve ticari gelişiminin hızlandırılması amacını taşıyan sınır ticareti uygulaması hâlihazırda, 16 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında yürütülmektedir.

İlgili Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, 16 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ de” düzenlenmiştir

Sınır ticareti,  sınırlara yakın bölgelerde yaşayan insanların coğrafi nedenlerle kendi ülkelerinde alamadıkları ya da bulmakta zorluk çektikleri malları, karşılıklı olarak ucuz ve kolayca alabilmelerine imkân sağlayan bir ticarettir. Bu ticaret ile sınırlardaki şehirlerde ticaret ve taşımacılık sektörünün canlandırılması ve iş gücü katılımının arttırılması suretiyle, bu şehirlerden diğer bölgelere göçün azaltılması, komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesi ile kaçakçılığın önlenmesi amaçlanmaktadır.

sınır ticareti

Türkiye’de Sınır Ticareti

Sınır ticaretine yetkili 12 sınır ilimiz, Gürcistan’a sınırı olan; Artvin, Ardahan, Nahçıvan’a sınırı olan Iğdır, İran’a sınırı olan; Ağrı, Van, Hakkâri, Irak’a sınırı olan; Şırnak ile Suriye’ye sınırı olan; Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay’dır.

Yetkili 12 sınır ilimizde yerleşik vergi mükellefi tacirin yanısıra, ticari faaliyet içinde olan esnafa da komşu ülkeyle doğrudan sınır ticareti yapma imkânı sağlanmıştır. Böylece uygulamanın tabana yayılması ve sınır illerinde işsizliğin azaltılması öngörülmüştür.

Ayrıca, İran sınırında üç (Van-Kapıköy, Ağrı-Sarısu ve Hakkâri-Esendere) ve Nahçıvan sınırında da bir adet (Iğdır-Dilucu) olmak üzere dört sınır ilimizdeki gümrük hattında Sınır Ticaret Merkezi (STM) kurulması mezkûr Karar’da kabul edilmiştir. Böylelikle, STM’den mağaza kiralanması suretiyle de esnaf ve tacire komşu ülkeyle sınır ticareti yapma imkânı sağlanmıştır.

Sınır ticareti uygulamalarıyla; ekonomik ve sosyal yönden geride olan ve işsizliğin çok olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır illerinin coğrafî şartları ve ihtiyaçları düşünülerek, bu illerdefaaliyet gösteren esnaf tarafından ihtiyaç duyulan ürünlerin düşük maliyetle sınır komşusu ülkelerden ithal edilmesi, bu illerde satılması ve de Türk ürünlerinin komşu ülkelere ihraç edilmesiyle bölgeye ekonomik ve ticari canlılık kazandırılması amaçlanmıştır.

Uygulamanın amacı kapsamında, sınır illerinin ihtiyacının bir kısmının komşu ülkelerden daha ucuza ve kısa sürede karşılanmasının sağlanması, bölgeden ihracatın geliştirilmesi ve dış ticaret kültürünün yaygınlaştırılması temel hususlardır.

Bir yorum

  1. güzel paylasımlar yapılıyor bu sitede ilk kez giriyorum paylasımlarınız coguna kontrol ediim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*