Nabucco Projesi

Türkiye’nin bölgesel bir enerji güzergahı olması gerek siyasiler gerekse bürokratlar tarafından sıkça dillendirilen bir temennidir. Bu amaçla pek çok projeye niyet edilmiş ama ne yazık ki niyet edilenlerin pek azı başarıyla tamamlanabilmiştir. Bu yazımızda biz zamanlar adını sıklıkla duduğumuz Nabucco Boru Hattı Projesini ele alacağız.

Verdi’nin ünlü bir operasından esinlenerek ismi verilen Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ilk defa 2002 yılında gündeme gelmiştir ve 3300 km’lik bir hattı kapsamaktadır. Bu proje ile 31 milyar metreküp doğalgazın Türkiye’den AB ülkelerine taşınması hedeflenmektedir.İlk yıllarında 4.5-13 milyarmetreküp arasında taşınması düşünülen doğal gazın, hatta yeterli gaz sağlanması durumunda hat tam kapasitesine ulaştığında 25.5-31 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülmektedir. Avrupa’nın en büyük doğalgaz sağlayıcısı Rusya’ya alternatif olacağı için AB ülkeleri tarafından dört gözle beklenen bit projedir. Türkiye ise gaz üretimi olmadan gaz tedarikçisi olarak kar sağlamayı planlamaktadır ve hattın 2000 km’lik kısmı Türkiye’den geçecektir.

Nabucco Boru Hattı Projesi Güzergahı

2007 yılının ortalarında Rusya’nın, Orta Asya’daki, hattın büyük doğal gaz tedarikçileri olan ülkelerle (Kazakistan, Türkmenistan) büyük miktarlarda doğal gaz alım sözleşmeleri imzalayacağını duyurması ile proje ciddi olarak sekteye uğramıştır. Bununla birlikte Alman RWE firmasının Şubat 2008’de Nabucco Şirketi’ne eşit ortak olmasıyla proje güç kazanmıştır. Hattın tam kapasitede karlı olabilmesi için gereken doğal gaz üretiminin halen İran’a uygulanan ambargo nedeniyle bu ülkeden de sağlanamayacak olması, hattın geleceğinde büyük soru işaretleri oluştursa da ABD hükümetinin projenin geleceğine olan iyimser bakışının devam ettiği açıklanmıştır.

Proje için Avusturya`dan OMV, Bulgaristan`dan Bulgargaz, Macaristan`dan MOL, Romanya`dan Transgaz ve Türkiye`den BOTAŞ boru hattı yapımı işini üstlenmişlerdir. Alman RWE firması ise 6.Ortak olarak 5 Şubat 2008 de projeye katılım anlaşmasını Viyana’da imzalayarak projeye dahil olmuştur. Hatta ayrıca Fransız Gaz de France, Total, ve Alman E.ON Ruhrgas, RWE firmaları da, ortak olmak istediklerini açıklamıştır. Projenin durumuna göre Rus Gazprom’un da ileride katılımının söz konusu olduğu bildirilmiştir.
Hat Erzurum’da Türkiye-İran Doğalgaz Hattı ile birleşerek, yine yapımı düşünülen Trans-Kafkas Gaz Hattı ile bağlanacaktır. Ayrıca hat AB’nin Trans-Avrupa Enerji Hattı’nın bir parçası olarak düşünülmektedir. BU özellikleri ile Nabucco Doğazgaz Boru Hattı hem Orta Asya’yı hem de Orta Doğu’yu gaz hatlarıyla bağlayacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*