2011 3. Çeyrek Türkiye Ekonomisi Büyüme ve Cari Açık Değerlendirilmesi

Türkiye Ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye Ekonomisi ilk çeyrekte %12, ikinci çeyrekte yüzde 8.8 ve 3. çeyrekte %8.2 büyüdü. İlk üç çeyrek ortalamasına baktığımızda 2011 yılı itibari ile Türkiye yüzde 9.6’lık bir büyüme başarası elde etti.

Çin bile yüzde 9.4 büyüdü bu süreçte, Türkiye Çin’den bile daha hızlı büyüyen bir ülke haline gelmiş durumda. Büyümenin bu denli yüksek olmasındaki etkenlerden birinin ihracat olması ise belki de en sevindirici gelişme. Çünkü mal ve hizmet ihracatı nedeniyle büyümenin yüksek çıkması demek, büyümenin üretim ve istihdama yansıması demek. Yani Türkiye’nin büyümesi bu anlamda 3. çeyrekte balon bir büyüme değil, reel sektörü de içeren ve işsizlik oranına pozitif katkı yapan bir büyüme.

Ekonomik büyümenin işsizlik oranına yansıması

İşsizlik oranının 2011 Aralık itibariyle yüzde 8.8’e düşmesi, ekonomik büyümenin işsizlik oranına pozitif etki yaptığını ve ekonomik kalkınma alanında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.

2011 yıl sonu ekonomik büyüme beklentisi ve orta vadeli program

Orta vadeli programda 2011 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 7.5 büyümesi öngörülüyordu. Mevcut tabloda ilk 3 çeyrekteki büyüme oranlarına bakarsak OVP’deki öngörülen büyüme oranını geçeceğimizi öngörebiliriz rahatlıkla.

2011’in 4. yani son çeyreğinde yüzde 2 bile büyüsek, 2011 yılında toplam ekonomimiz yüzde 7.75 büyümüş olacaktır.

Avrupa ve Orta Doğu krizleri

Avrupa’nın mali kriz içerisinde olması, orta doğu ülkelerinin Arap Baharı nedeniyle kaos içerisinde olması Türkiye açısından aslında büyük risk oluşturuyor. Çünki ihracatımızın büyük bir oranı bu ülkelere yapılmakta.

Ancak bu karışıklıklara rağmen Avrupa ve Orta Doğu pazarına gerçekleştirdiğimiz ihracatı artırmış durumdayız. Yine de ilerleyen dönemlerde çevre ekonomilerin daralması nedeniyle talep düşüşü yaşanırsa, ihracatın düşme riski de var.

Cari açık ve ekonomik büyüme

Türkiye’nin yumuşak karnı durumunda cari açık. 2011 yılında Kasım ayı başına kadarki cari açık miktarımız 65 milyar dolar. 2011 yılı kümülatif cari açık miktarının 72 milyar doların üstünde olması bekleniyor.

Cari açığının finansmanında etkili olan Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan gelen dış yatırımların yaşanan krizler nedeniyle düşme riski var. Bu da Türkiye ekonomisi açısından gelecek adına olumsuzluk ihtimali barındıran bir olay.Alınan önlemlerle (dolar kurunun yüksek olması ve ötv oranının artırılması) cari açık biraz frenlemiş durumda. 2011’in ilk aylarına göre aylık bazda cari açık düşüyor.

Döviz kurunun yüksek olması her ne kadar ihracat için faydalı ve cari açığı törpüleyici bir etken olsa da, enflasyonu artırıcı bir etmen. Bu nedenle enflasyon tekrar çift haneli rakamları görmekte.

2012 yılı için öngörüler

Türkiye ekonomisini 2012 yılında bekleyen sorunlar, cari açığı ve enflasyonu düşürmek. Bunun için de büyümenin biraz frenlenmesi gerekiyor. Çünkü büyüme iç tüketim artışına da bağlı. İç tüketim artışı demek, ithalatın da artışı anlamına geliyor.

Cari açığın azalması için doların biraz daha yükselmesi iyi bir gelişme olabilir. Ancak bu durumda da enflasyon riski var. Ayırca Türk Lirası’nın değer kaybetmesi her ne kadar ihracat için iyi ve ithalat için kötü olsa da, ülke olarak topyekün elimizdeki varlıkların değerinin de düşmesi demek.

Özetle ekonomik büyüme Türkiye açısından oldukça faydalı. Ancak önümüzde zorlu bir süre bizi bekliyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*