Fırsat Maliyeti Nedir, Nasıl Hesaplanır

Fırsat Maliyeti kavramı ekonomistlerin sıklıkla kullandığı günümüzde artık günlük hayatta da oldukça sık kullanılmaya başlanan bir kavram. İngilizcesi olan “opportunity cost” ifadesinden dilimize çevrilmiş bu kavrama alternatif maliyet veya vazgeçme maliyeti de denmekte. Biz de bu yazımızda kısaca fırsat maliyeti nedir, nasıl hesaplanır gibi sorulara cevap vermeye çalıştık.

Fırsat Maliyeti Nedir

Fırsat maliyeti kavramı nereden baktığınıza göre farklı farklı yorumlanabilen bir kavramdır. Üretim açısından değerlendirildiğinde, bir malın üretiminin bir birim artırılması için başka bir maldan vazgeçilmesi veya belli bir miktar mal veya kazançtan feragat edilmesini ifade etmektedir. Tüketim açısından değerlendirildiğinde ise bir malın tüketiminin bir birim artırılması için, başka bir malın tüketiminden feragat edilen miktarı veya vazgeçilen kazancı ifade eder. Başka bir deyişle, fırsat maliyeti, ekonomik bir seçim yapılırken vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir.

Örnekle açıklayacak olursak, aynı üretim bandında otomobil ve kamyon üreten bir fabrikanın otomobil üretmeyi seçmesinin alternatif maliyeti kamyon üretememesidir. Üretim bandından otomobil çıkmasının sebebi ise muhtemeln yöneticilerin otomobil üretimini daha karlı bulması, başka bir deyişle otomobil üretiminin alternatif maliyetinin göreceli olarak düşük olmasıdır. Tüketim açısından örnek için ise pazarda alışverişe çıkmış bir teyzeyi verebiliriz. Kısıtlı miktarda parası olan teyzemizin örneğin elma alması, armut alamamasına sebep olacaktır. Bu durumda elma satın almanın alternatif maliyeti armut alamamak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fırsat Maliyeti Hesaplama

Fırsat maliyeti her durumda hesaplanamaz ve belli bir formülü yoktur. Örneğin yarın sınavınız varsa ve siz hiç çalışmamışsanız ve uyumayı tercih ediyorsanız; o geceki uykunuzun maliyeti o sınavdan kötü almanız veya o dersten kalmanızdır. Basit bir kavram olan fırsat maliyeti günlük hayatta pek çok kararımızı etkilemekte, farkında olmasa da insanoğlu sürekli olarak yaptığı eylemlerin alternatif maliyetlerini hesaplayarak seçimlerini yapmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*