Kredi Derecelendirme Kuruluşları – Türkiye’nin Kredi Notu

Türkiye’nin ekonomik alanda uluslarası arenada en çok şikayet ettiği konuların başında hiç şüphesiz kredi derecelendirme kuruluşları (reyting) ve bu yapıların Türkiye için uygun gördükleri notlar geliyor. Hükumet, ısrarla bu kuruluşların Türkiye’nin kredi notunu belirlerken sisyasi davrandığını iddia etse de bu kuruluşlar tamamen nesnel ölçütlere göre notlandırma yaptıklarını ifade ediyorlar. Bu yazımızda çok merak edilen bu konuyu ele almaya çalışıp, kredi derecelendirme kuruluşu nedir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları nelerdir ve Türkiye’nin kredi notu nedir gibi sorulara cevap vermeye çalıştık.

Kredi Dercelendirme Kuruluşu Nedir

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumlarının temel fonksiyonu ülkelerin (ve şirketlerin) makroekonomik göstergelerini ve performansını değerlendirerek kabul görmüş bazı uluslararası kriterler üzerinden ülkelere kredi notu vermektir. Bu kriterler içinde ülkelerin bütçe açığı ve cari açık, fazi dışı fazla, enflasyon, döviz rezervleri vb. göstergeler bulunmaktadır. Verilen bu not karşılığında bu kuruluşlar ilgili ülkelerden ücret almaktadır. Bu notlara göre ise yabancı yatırımcılar bu ülkelere yatırım yapıp yapmama konusunda bir karara varırlar.

Reyting kuruluşları bu notları verirken bazı soruların cevaplarına göre karar verirler. Bunlar arasında;

  • Ülkenin borcunu geri ödeme ihtimali nedir?
  • Ülkenin borcunu geri ödeme kapasitesi nedir?
  • Ülke borç almış olduğu parayı ödeyememe durumuna düştüğünde bu paranın ne kadarını geri ödeyebilir ve ilgili ödemenin gerçekleşme süresi ne kadardır? gibi sorular bulunmaktadır.

Bu kuruluşlara yöneltilen “siyasi karar verme” eleştirisi ise spekülatif bir konudur. Örneğin bu kuruluşlara göre İrlanda’nın notu 2009 yılında Türkiye’den fazla idi. Ancak global ekonomik krizde İrlanda iflas ederken Türkiye neredeyse hiç etkilenmedi. Her ne kadar bu durum, derecelendirme kuruluşlarının siyasi kararlar verdiği eleştirisi getirilmesine neden oldu ise de Türkiye’nin bu tür kurumlar tarafından düşük notlandırılmasının en büyük sebeplerinden biri bazı verileri sağlıklı bir şekilde ölçememesi ve raporlayamamasıdır. Bu sebepten dolayı Türkiye’nin kredi notu olması gerekenden düşük çıkmaktadır. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yaptığı çalışmalar daha sağlıklı verilerin üretilmesi ve dolayısıyla sağlıklı bir ölçümlemenin yapılabilmesi yönündedir.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Nelerdir, Ne İşe Yarar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından en bilinenleri Standard and Poors, Moody’s ve Fitch’tir. Bu kurumlar genelde ülkeler içi birbirlerine yakın notlar vermekle beraber bazen notlar arasında farklılık da gözlenmektedir. Uluslararası arenada faaliyet gösteren derecelendirme kuruluşlarının toplam rakamı 65-70 dolaylarındadır.

S & P ile Moody’s notlandırma sistemi aşağıdaki gibidir:

aaa – : yatırımda en yüksek kalite
aa+ : yüksek derecede sağlam.
aa
aa-

a+ : ortanın üstünde, sağlam ve güvenilir ama ekonomik şartlar karşısında kırılgan
a
a-

bbb+ : orta dereceli, yatırım için spekülatif özelliklere sahip, uzun dönemde risk barındıran
bbb
bbb-

bb+ : yatırım için spekülatif
bb
bb-

b+ : yatırım yapılabilir değil, borçlanma şartlarına uymama ihtimali bulunan
b
b-

ccc+ : kısa vadede dahi yatırım için risk barındıran
ccc
ccc-

cc : tamamen spekülatif

d : en yüksek düzeyde risk barındıran

Türkiye’nin Kredi Notu Kaçtır

Türkiye’nin kredi notlarına bakacak olursak, S & P’ye göre Eylül 2011 itibarıyla, Türkiye’nin;

  • yerel para cinsinden kısa vadeli kredi notu “A-3”,
  • döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB”,
  • kısa vadeli kredi notu “B”‘dir.

Fitch’e göre ise, Türkiye’nin;

  • uzun vadeli ulusal para cinsinden notu BB( )
  • Türkiye’nin ülke tavan notu da BBB(-)’dir.

Tüm kuruluşlara göre Türkiye’nin not görünümü ise pozitiftir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*