Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların yeniden yapılandırılması ile beraber yeni pek çok bakanlık teşkil etti. Bu bakanlıklardan birisi de gümrük ve iç ticaret ile ilgili birimlerin birleşmesi sonucu oluşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Bu yazımızda bu bakanlığın kariyer kadrosu olan Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı kadrosunu ele alacak, Gümrük ve Ticaret Uzmanı nasıl olunur, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı sınavı nasıldır, Gümrük ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcısı maaşı ne kadardır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Gümrük ve Ticaret Uzmanı Maaşı – Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Maaşı

Yeniden yapılanmadan sonra Gümrük Müsteşarlığında görev yapan Gümrük Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iç ticaret ile ilgili birimlerinde görev yapan Sanayi ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcıları ortak ünvan alarak birleşmişlerdir. Eski haliyle Gümrük Uzmanlarının maaşları daha yüksek olduğu için maaşlar bu kadroya göre belirlenmiş ve son haliyle Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı maaşı yaklaşık olarak 2.300 TL. olurken, Gümrük ve Ticaret Uzmanı maaşı ise yaklaşık olarak 3.000 TL. olmuştur.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Olma Şartları


Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. KPSS 44 puanına göre 80 puanını geçen, açılan kadro sayısının 20 katı sayıda aday sıralanır ve bu kişiler sınavın yazılı aşamasına girmeye hak kazanırlar.

  • Sınava katılan adayların en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden birini bitirmiş olması,
  • Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması,
  • Erkek adayların askerlik ile ilişiği (tecil, muaf ve ya yapmış olmak) bulunmaması,
  • Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olması
  • KPSS yabancı Dil Testinden en az 42 doğru almış olması
  • ve daha önce Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olması istenir.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı

Sınav yazılı olarak yapılır ve aşağıda sırlanan alan ve konuları kapsar:

  • Alan Bilgisi (işletme, iktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Uluslararası ilişkiler alanlarından biri)
  • Genel Ekonomi Bilgisi
  • Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)
  • Yabancı Dil (ingilizce, Fransızca, Almanca)

Sınavda 70 puanı aşan adaylar sınavın sözlü aşamasına girmeye hak kazanırlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*