Yüksek Askeri Şura Nedir – YAŞ Kurulu Kararları

yüksek askeri şuraYüksek Askeri Şura ya da kısa adıyla YAŞ nedir ve Yüksek Askeri Şura’nın kararlarından bahseceğiz bu makalede. Yüksek Askeri Şura’nın kuruluş ve görevleri kanun ile belirlenmiştir.Yüksek Askeri Şuranın önemi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ordu ile ilgili kanun, yönetmelik, terfi, savaşa hazırlık, ordunun problemlerin çözümü, terörle mücadele gibi husularda önemli kararların alınmasından gelmektedir. Yüksek askeri şura biri Ağustos ayı olmak üzere, diğeri de genelde Aralık ayıdır, senede 2 kez toplanır. Basında sık sık geçen YAŞ kararları, genelde Yüksek Askeri Şura’da kararı verilen terfi ve yükselmeleri ifade etmektedir, bu  kararlar da YAŞ’ta alınır.

Yüksek Askeri Şura YAŞ Üyeleri Kimlerdir

Başbakan (aynı zamanda YAŞ’ın başkanlığını yapar), Genelkurmay Başkanı, Mili Savunma Bakanı, Komutanlar, Orgenareller ve Oramiraller YAŞ’a katılırlar. Yüksek askeri şura üyeleri Ordu ile ilgili tüm önemli kararları alırlar.

Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) Kanunda Belirtilen Görevleri Nelerdir

  • Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan askeri stratejik anafikir dökümanının (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek
  • Silahlı Kuvvetlerin (ordunun) ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek
  • Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek
  • Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının lüzum gördükleri hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek
  • Kanunla verilen ve verilecek diğer görevleri ifa etmek.

yaş kararlarıYüksek Askeri Şura’da ayrıca ordudan ihraç edilecek kişilerin durumları görüşülür. Bu nedenle YAŞ mağduru askerler ya da komutanlar gibi bir tabir oluşmuştur.

YAŞ toplantısının gerçekleşmesi için tüm üyelerinin eksiksiz tam kadro katılması gerekir. Katılamayacak üyenin ise mazeret bildirmesi zorunludur.

Peki yüksek askeri şura ne zaman kuruldu? İlk olarak YAŞ 1972 yılunda kuruldu ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*