Ekonomi Koordinasyon Kurulu Nedir ve Üyeleri

ekonomi koordinasyon kurulu2009 yılında ortaya çıkan global ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve ekonomi yönetiminde eşgüdümü sağlama amacıyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kurulmuştur. Bu yazımızda Ekonomi Koordinasyon Kurulu nedir sorusuna cevap arayacak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2011 itibarıyla yapısı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri ve kurulun görevleri ile ilgili bilgilere yer vereceğiz.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Nedir

Kurul, 18.2.2009 tarihinde kabul edilen 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 3056 sayılı “Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”da yapmış olduğu değişiklikle kurulmuştur. Kurula ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlık eder ve yine Başbakan tarafından belirlenecek olan ekonomi ile alakalı bakanların katılımıyla toplanır. EKK, gerek gördüğü durumlarda toplantılarına üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar davet edebilir. Ayrıca kanunda, Kurula kamu kurum ve kuruluşlarından ekonomik durumla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi de verilmiştir.

ekonomi koordinasyon kurulu üyeleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Üyeleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Üyeleri

Başkan: Ali Babacan – Başbakan Yardımcısı

Üyeler: 

 • Zafer Çağlayan – Ekonomi Bakanı
 • Cevdet Yılmaz – Kalkınma Bakanı
 • Mehmet Şimşek – Maliye Bakanı
 • Nihat Ergün – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 • Hayati Yazıcı – Gümrük ve Ticaret Bakanı
 • Faruk Çelik – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Görevleri

Kanunda belirtildiği üzere EKK’nın görevleri aşağıdaki gibidir

 • Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
 • Para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve programların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
 • Küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
 • Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Devlet yardımları politikalarının tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
 • Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve Başbakana sunmak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*