Faiz Dışı Fazla Nedir – Faiz Dışı Fazla 2010, 2011 Oranı

faiz dışı fazlaEkonomi programlarında ve ekonomi ile alakalı köşe yazılarında en sık karşılaştığımız tabirlerden birisi de hiç şüphesiz faiz dışı fazla (FDF) kavramı. Bu yazımızda; faiz dışı fazla nedir sorusuna dar ve geniş tanımıyla cevap verecek, faiz dışı fazlanın ne demek olduğunu açıkladıktan sonra ise faiz dışı fazla 2010 ve 2011 oranlarına değineceğiz.

Faiz Dışı Fazla Nedir

Devletlerin gelir ve gider kalemlerini gösteren tabloya bütçe denmektedir. Gelirler bütçenin bir tarafını oluştururken kalan tarafa harcamalar veya giderler denir. Bütçedeki gelir kalemlerinden harcamaların faiz ödemelerinin yok sayıldığı durumda çıkarılmış hali faiz dışı fazladır. Diğer bir ifadeyle, faiz dışı fazla, bir ülkenin hiç faiz ödemesi olmadığı durumda gelir-gider durumunu ifade eden kavramdır.

Devletin gelirleri ile giderleri arasındaki farkın faiz ödemelerinin yok sayıldığı haldeki durumunu tanımlamak için kullanılan faiz dışı fazla kavramını devletlerin ekonomik itibarını ve kredibilitesini belirleyen önemli göstergelerden birisidir. Faiz dışı fazlanın yüksek veya düşük olması hükumetlerin yapmış oldukları bütçe çalışmasına ve uygulamış oldukları bütçe disipliniyle yakından ilişkilidir.

Faiz Dışı Fazla Oranı

(gelirler – faiz dışı giderler = faiz dışı fazla) / gsyh

Faiz Dışı Fazla 2010, 2011

Faiz dışı fazla oranı, faiz dışı fazla miktarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) bölünmesiyle bulunan orandır. Bu oranın, Orta Vadeli Mali Planda (OVMP) 2010 yılı için %3,1 olarak hedeflenmiş, 2011 yılı için ise %2,6 olması öngörülmekte ve hedeflenmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*