Hangi Kurum Hangi Bakanlığa Bağlı – Bakanlıklara Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

bakanlıklara bağlı kurumlar kuruluşlarBakanlıkların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin çıkmasıyla beraber en merak edilen konulardan birisi de hiç şüphesiz hangi kurumun hangi bakanlığa bağlı, hangi kurumun hangi bakanlıkla ilgili veya ilişkili olduğu konuları. Bu yazımızda TÜİK’in Kalkınma Bakanlığı’na, Devlet Personel Başkanlığı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olması gibi ilginçlikleri de bünyesinde barındıran yeni değişiklikleri tüm kurum-bakanlık eşleşmeleri ile beraber veriyoruz. Umarız işinize yarar.

Başbakanlığa Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Başbakanlıkla İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
 • Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Can sıkıntısının çaresi bulundu.

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
 • Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü (AA)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

 

 • Hazine Müsteşarlığı
 • T.C. Merkez Bankası (MB)
 • T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (HalkBank)
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EximBank)
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (VakıfBank)
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 • Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

 

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Adalet Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Adalet Akademisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
 • Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Şeker Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş-Kur)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
 • Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
 • Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • İller Bankası Genel Müdürlüğü (İl Bank)

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Futbol Federasyonu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK)
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Rekabet Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Darül Aceze Müessesi Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
 • Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
 • Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı

İçişleri Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Kefalet Sandığı

Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT)

Maliye Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı ile İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Kamu İhale Kurumu

Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 • Harita Genel Komutanlığı (HGK)
 • İlaç Fabrikası Komutanlığı
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
 • Askeri Yargıtay Başkanlığı
 • TUSAŞ Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
 • Türksat A.Ş.

Bu makalenin cevap verdiği sorular:

 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı nereye, kime bağlı?
 • MİT nereye, kime bağlı?
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü nereye, kime bağlı?
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı nereye, kime bağlı?
 • TOKİ nereye, kime bağlı?
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu nereye, kime bağlı?
 • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü nereye, kime bağlı?
 • TRT nereye, kime bağlı?
 • Anadolu Ajansı nereye, kime bağlı?
 • RTÜK nereye, kime bağlı?
 • Hazine Müsteşarlığı nereye, kime bağlı?
 • Merkez Bankası nereye, kime bağlı?
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü kime bağlı?
 • Halk Bankası – HalkBank kime bağlı?
 • Kalkınma Bankası nereye, kime bağlı?
 • EximBank nereye, kime bağlı?
 • VakıfBank nereye, kime bağlı?
 • Sermaye Piyasası Kurulu – SPK nereye, kime bağlı?
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK nereye, kime bağlı?
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu – TMSF nereye, kime bağlı?
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nereye, kime bağlı?
 • Tanıtma Fonu Kurulu nereye, kime bağlı?
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nereye, kime bağlı?
 • Diyanet İşleri Başkanlığı nereye, kime bağlı?
 • TİKA nereye, kime bağlı?
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nereye, kime bağlı?
 • Adli Tıp Kurumu nereye, kime bağlı?
 • Türkiye Adalet Akademisi nereye, kime bağlı?
 • Türk Patent Enstitüsü – TPE nereye, kime bağlı?
 • Türk Akreditasyon Kurumu – TÜRKAK nereye, kime bağlı?
 • Türk Standartları Enstitüsü – TSE nereye, kime bağlı?
 • Milli Prodüktivite Merkezi – MPM nereye, kime bağlı?
 • KOSGEB nereye, kime bağlı?
 • TÜBİTAK nereye, kime bağlı?
 • Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA nereye, kime bağlı?
 • Şeker Kurumu nereye, kime bağlı?
 • Türkiye İş Kurumu – İş-Kur nereye, kime bağlı?
 • Sosyal Güvenlik Kurumu – SGK nereye, kime bağlı?
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu – MYK nereye, kime bağlı?
 • TODAİE nereye, kime bağlı?
 • Devlet Personel Başkanlığı – DPB nereye, kime bağlı?
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nereye, kime bağlı?
 • İller Bankası nereye, kime bağlı?
 • Yurt-Kur – YURTKUR nereye, kime bağlı?
 • Futbol Federasyonu nereye, kime bağlı?
 • Et ve Balık Kurumu – EBK nereye, kime bağlı?
 • Çay-Kur – Çaykur nereye, kime bağlı?
 • TAPDK nereye, kime bağlı?
 • Rekabet Kurumu nereye, kime bağlı?
 • Orman Genel Müdürlüğü nereye, kime bağlı?
 • Devlet Su İşleri – DSİ nereye, kime bağlı?
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – PİGM nereye, kime bağlı?
 • EİE nereye, kime bağlı?
 • MTA nereye, kime bağlı?
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu – TAEK nereye, kime bağlı?
 • TEİAŞ nereye, kime bağlı?
 • EÜAŞ nereye, kime bağlı?
 • TETAŞ nereye, kime bağlı?
 • Türkiye Kömür İşletmeleri – TKİ nereye, kime bağlı?
 • TPAO nereye, kime bağlı?
 • BOTAŞ nereye, kime bağlı?
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu – TTK nereye, kime bağlı?
 • TEMSAN nereye, kime bağlı?
 • BOREN nereye, kime bağlı?
 • EPDK nereye, kime bağlı?
 • Emniyet Genel Müdürlüğü nereye, kime bağlı?
 • Jandarma Genel Komutanlığı nereye, kime bağlı?
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı nereye, kime bağlı?
 • Gelir İdaresi Başkanlığı – GİB nereye, kime bağlı?
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – ÖİB nereye, kime bağlı?
 • Milli Piyango nereye, kime bağlı?
 • Devlet Malzeme Ofisi – DMO nereye, kime bağlı?
 • Kamu İhale Kurumu nereye, kime bağlı?
 • SSM nereye, kime bağlı?
 • MKE nereye, kime bağlı?
 • Denizcilik Müsteşarlığı nereye, kime bağlı?
 • Karayolları – TCK nereye, kime bağlı?
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi  – DHMİ nereye, kime bağlı?
 • TCDD nereye, kime bağlı?
 • PTT nereye, kime bağlı?
 • BTK nereye, kime bağlı?
 • Türksat nereye, kime bağlı?

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*