Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat Kanunu, Görevleri ve Personeli

aile ve sosyal politikalar bakanlığıBakanlıkların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun çıkması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adında yeni bir bakanlığın ortaya çıkmasına neden oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı khk’sının çıkmasıyla da bakanlığın teşkilatı, görevleri, sorumlu olduğu alanlar ve bağlı kuruluşları gibi pek çok bilinmeyen husus açıklığa kavuşmuş oldu. Yeni bakanların açıklanması ile başına Gaziantep milletvekili Fatma Şahin’in oturduğu ve aile ve sosyal konular ile alakalı eski dönemde ayrık hale bulunan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi pek çok kurumu bünyesine alan ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi köklü bir kurumu da İl Özel İdarelerine bağlayan bu yeni yapıyı gelin beraber tanıyalım.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli

Bakanlığın kariyer meslek kadroları:

 • Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi
 • Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısıdır.

Bu kadrolara en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren hukuk, iktisat,  iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve işletme fakülteleri mezunlarından 35 yaşını aşmamış olanlar KPSS ve yapılacak olan yarışma sınavını geçecek olanlar arasından atama yapılır. Bu kadrolara atanacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az C düzeyinde puan almaları beklenir. Bakanlık bu unvanlardaki kişileri kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırma yetkisine sahiptir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevleri

 • Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
 • Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek; bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
 • Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak.
 • Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
 • Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilatı Kanunu

En üst düzey amir Bakan (Fatma Şahin) olup, Bakanlıkta 1 müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı görev yapacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Bakanlığı hizmet birimleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.
 • Hukuk Müşavirliği.
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
 • Personel Dairesi Başkanlığı.
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
 • Özel Kalem Müdürlüğü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*