Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat Yasası, Görevleri, Bağlı Kuruluşlar

Orman ve Su İşleri BakanlığıBakanlıkların yeniden yapılandırılması ile alakalı çıkan kanun hükmünde kararname ile beraber ortadan kalkan ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın birleşmesiyle oluşması beklenen Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı yeni kabinenin açıklanmasından bir gün önce tekrar bölünerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şeklinde son halini aldı. Kimileri bu durumu olumlu karşılayıp, bu şekilde ormanların şehirlere feda edilmesinin önüne geçildiğini iddia etse de kimileri değişikliğin tek sebebinin kabineye ekstra bir koltuk kazandırmak olduğu inancında. Tüm bu tartışmaları bir kenara bırakıp bu yazımızda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevlerini, teşkilat yasasını ve bağlı olan kuruluşları ele alacağız.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Görevleri

Bakanlığın görev alanları özet olarak ormanlar, milli parklar, su kaynakları yaban hayatın korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve meteorolojik olayların takibi, izlenmesi ve yayınlanması şeklinde tanımlanabilir. Kanun hükmünde kararnamede Bakanlığa verilen görevler ise aşağıdaki gibidir:

 • Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak
 • Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak
 • Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek
 • Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek
 • Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilatı

En üst düzey amir Bakan (Prof.Dr. Veysel Eroğlu) olup, Bakanlıkta 1 müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı görev yapacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.

 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Orman Genel Müdürlüğü

Bir yorum

 1. hayırlı calişmalar benim bir ricam var aydın kuşadasi belediyesinde tapudan dolayi bir sorunum var yanliz hukukla alakalı bır sorundan dolayı bir baba olarak bir aydın sussuz kaldım içişleri bakanlığından bir yardım ihtıyacım var bunun için bir yardıma ihtıyacım var saygılarımla arz ederim hayırlı calişmalar dilerim ali

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*