İdrarı Tutamama – Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

idrar kaçırma, kadınlarda idrar kaçırmaİdrar kaçırma (Üriner İnkontinans) objektif olarak ortaya konabilen, hasta için sosyal ve hijyenik bir problem oluşturan istemsiz bir şekilde idrarı tutamama olarak tanımlanabilir. Bu rahatsızlık, özellikle yaşlı kadınların sıklıkla yaşadığı ve hayat kalitelerini düşüren bir problemdir. Bu yazımızda da idrar kaçırmanın nedenlerine, tanısına, tiplerine ve tedavilerine göz atacağız.

İdrar Kaçırma Nedenleri

Doğum travmaları en önemli nedenlerden biridir. Obezitenin, menopozun, kısa üretraya sahip olmanın, fonksiyonel veya kognitif hastalıkların etkisi olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 65 yaşından büyük olan kadınların %25’inde bu problem görülmektedir, bu nedenle kadının yaşının da çok önemli bir neden olduğu bilinmektedir. Bu problemin genetik bir yönünün de olduğu bilinmektedir.

İdrar Kaçırma Tanısı – İnkontinans Tanısı

Tanıda kullanılacak birçok yöntem vardır, bu yöntemler birlikte kullanılarak tanıya ulaşılır. Hastadan işeme günlüğü denen hastadan 24-48 saat içinde sıvı alımı ile idrar miktarı ve sıklığı kaydedilir. Bu günlük sayesinde hastanın günlük idrar sıklığı ve hacmi değerlendirilmeye çalışılır. İdrar analizi ile tam idrar tetkiki ve idrar kültürü istenir, bunlarla idrar yolu enfeksiyonlar araştırılır, çünkü idrar yolu infeksiyonları sıkışma hissi, idrar sıklığı ve enkontinans nedeni olabilir. Pelvik muayene ile mesane boynunun hareketliliği değerlendirilir. Q-tip testi bu amaçla en sık kullanılan testtir. Üriner stres testinde hastaya öksürmesi veya ıkınması söylenir, hastanın idrar kaçırmasının olup olmadığına bakılır. Ürodinami testi idrar kaçırmanın tanısında kullanılan en iyi testtir. Sistoüretroskopide mesane ve üretranınendeskopik olarak değerlendirmesi yapılır. IVP, voidingsistoüretrografi(VCUG), BT ve MRI da tanıda kullanılabilen diğer testlerdir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırmanın şekline göre belirlenen iki adet idrar kaçırma tipi bulunmaktadır ve iki tipin tedavisi birbirinden tamamen birbirinden farklıdır. Bu nedenle hastalığa sahip bir kişilerin mutlaka uzman bir hekime başvurmaları gerekmektedir.

  • Stress Enkontinans: Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipidir. Öksürme, aksırma veya aşırı gülme esnasında artan karın içi basıncının etkisiyle olan idrar kaçırmadır. Tedavisinin esasını cerrahi oluşturur. Bu tip idrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde Marshall-Marchetti-Krantz(MMK) ve Burch denilen operasyonlar en tipik tedavi şekilleridir.
  • Urge Enkontinans – Aşırı Aktif Mesane: Urgeenkontinans, kuvvetli idrar hissinin ardından gelen idrar kaçırma olarak tariflenir ve istemsiz mesane kaslarının kontraksiyonuna bağlı olarak oluşur. Ancak bu tanı için mutlaka ürodinamik çalışma (sistometri) gerekir. Sıklığı 65 yaş üstünde artar ve özellikle ileri yaş grubunda en sık görülen idrar kaçırma tipidir. Tedavisi ise stressenkontinansdan farklı olarak ilaç tedavisidir, tedavisinde cerrahi tedavinin yeri yoktur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*