Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu P-KKK ve Tebliğleri

Para kredi koordinasyon kurulu (kısa adıyla P-KKK) çıkardığı Tebliğ’lerle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu‘nun İhracattaki devlet teşviklerine yönelik harcamaları, oranları, meblağları ve hangi faaliyetlere destek verileceğini belirler.

Kuruldan çıkan Tebliğ’ler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Aslında Kurul direk Tebliğ’i hazırlamaz, Tebliğ’i yürüten kurumlar Tebliğ’leri hazırlar, kurul ise onay verir.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’na, Devlet Planlama Teşkilatı DPT’den sorumlu Bakan başkanlık eder.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun üyeleri

DPT’nin bağlı olduğu bakan (yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı bakanı)kurulun doğal başkanıdır. Kurulun üyeleri arasında Başbakan tarafından belirlenen Bakanlar ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı bulunur.

Kurulun sekreterya hizmetlerini ve faaliyetlerini DPT üstlenmiştir ve yürütmektedir.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri

  1. Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları almak.
  2. Bakanlar Kurulunun veya Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istediği konularda görüş bildirmek.
  3. Destekleme politikalarının esaslarını belirleyerek destekleme fiyatları konusunda Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
  4. Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, ithalattan alınacak teminat ve fonlar hakkında Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.
  5. Bakanlar Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.
  6. Para Kredi Koordinasyon Kurulunun Kararlarının uygulanmasını takip etmek.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğleri

Kurulun tebliğlerinin bazıları sitemizde açıklanmıştır. Bağlantıları aşağıda bulunabilir:

Yurtdışına Açılmak İsteyen Yazılım Bilişim Şirketlerinin Faydalanabileceği Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Teşvikleri ve Hibeleri Ofis Mağaza Kira Desteği

İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Teşvikleri ve Hibeleri Tasarım Desteği

İhracattaki Devlet Yardımları Özet

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*