Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı – HELİTAM Facebook Çalışma Grubu

HELİTAM, ATAUZEMHELİTAM olarak bilinen Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı, sağlık memurluğu ve hemşirelik önlisans programlarından mezun olanların 2 yıl süreli uzaktan eğitim programına katılarak lisans mezunu olmalarını sağlamaktadır. Program, Atatürk Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasına 2009 yılında imzalanmış olan bir protokole dayanmakta olup, sağlık çalışanı açığını kapatmaya yönelik olarak kurgulanmıştır. Hemşirelik Lisans Tamamlama yapanlar hemşirelerin sahip oldukları tüm hakları kazanırlar.

Programları ilgili çalışmaları Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yürütmekte olup, koordinasyon görevini ise Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) yürütmektedir. Programa kayıtlı olanlar, öğrencilere tanınan tüm haklardan yararlanmakta olup, kayıtlı olanlara Atatürk Üniversitesi’ne ait öğrenci kimliği verilecektir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanı ile alakalı herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup, bu programa kayıt yaptırmak için Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu önlisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Başvurular dönem başlarında yapılmakta olup, dönem arasında öğrenci kabul edilmemektedir. Sağlık teknikerliği, veterinerlik, laborantlık gibi önlisans programlarından mezun olanlar bu programa kayıt yaptıramazlar.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Dersleri

Ders programında 1. yıl (3. sınıf);

  • Hemşirelik Esasları,
  • Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar,
  • Hemşirelikte Eğitim,
  • Temel Bilgi Teknolojileri
  • Biyoistatistik

2. yıl (3. sınıf);

  • Sağlık Mevzuatı,
  • Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim,
  • Yönetim ve Organizasyon,
  • Sosyal Antropoloji,
  • Hemşirelik Bakım Yönetimi

dersleri bulunmaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Sınıf Geçme ve Mezun Olma

Vize sınavları dönemde iki kez, Öğretim Yönetim Sitemi denilen bir sistem vasıtasıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. Final sınavları ise dönem sonunda bazı illerde test usulü ve mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Vizelerin her birinin ağırlığı %10, final sınavının ise ağırlığı %80’dir. Belirli bir ücret karşılığında öğrencilere bütünleme sınavlarına katılma imkanı da tanınmaktadır. Başarılı olmanız için vizeler ve finalden aldığınız notların ağırlıklı ortalamasının 50’nin üzerinde olması gerekmektedir.

Herhangi bir sınıftan ders tekrarı olması durumunda eğitim süresi 1 yıl uzamaktadır. Mezuniyet koşulu olarak ise öğrencilerden tüm dersleri geçmeleri ve bulundukları illerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bir Devlet veya Eğitim Araştırma Hastanesinde 240 saat süreli stajı yapmaları istenmektedir. Staj eğitimi Kadın Doğum, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum ve Genel Cerrahi kliniklerinden birinde yapılmaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Ücreti

Belirlenen Öğrenim gideri her yıl için 2000 TL. olarak belirlenmiştir. Normal sürede öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler devam ettikleri her bir yıl için 1000 TL. ücret ödeyeceklerdir. Ödemeler Vakıfbank şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

HELİTAM Başka Lisans Programına Engel Mi

Bu programa kayıtlı öğrencilerin açıköğretim veya örgün herhangi bir lisans programına kayıtlı olmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak devam ettikleri başka programlarda almış oldukları derslerden muafiyet kazanmazlar.

Hemşirelik Lisans Tamamlama 2011-2012 Kayıtları Ne Zaman

Kayıtlar için, henüz açıklanmış herhangi bir takvim bulunmamakta olup, kayıtların 2010-2011 döneminde olduğu gibi 2011 Ekim ayı içerisinde olması beklenmektedir.

HELİTAM Facebook Çalışma Grubu

Bu programa kayıtlı öğrenciler interaktif olarak haberleşebilmek için Facebook üzerinden örgütlenmiş olup, www.facebook.com/helitamm adresi üzerinden haberleşmektedirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*