İşyerinde Mobbing ile Nasıl Mücadele Edilir – Mobbing Nedir Yasal Haklarınız

mobbingTürkiye’de işyerinde üniversitede yaşanan mobbing, iş hayatını dayanılmaz bir hale sokabilecek bir iş tehditidir. Oldukça ciddiye alınması gereken bir konudur işyerinde mobbing. Mobbing ile ilgili bu makalede, Mobbing nedir, ne demek, mobbing ile nasıl mücadele edilir, nasıl başa çıkılır, mobbing ile ilgili davalar, mahkeme kararları, kadınların mobbing ile mücadelesi gibi mobbing ile ilgili genel bilgilere değineceğiz.

Mobbing nedir – Mobbing ne demektir

Mobbing aslında genel anlamda duygusal ve psikolojik şiddet, taciz anlamına gelmektedir. Daha çok iş dünyasında kullanılan bir terim haline gelmiş, işyerinde iş arakdaşları ve yöneticiler tarafından herhangi birisine uygulanan psikolojik şiddet, taciz, sıkıntı vermek, bile bile zorluk çıkarmak, baskı yapmak anlamlarına gelmektedir. Mobbing iş ahlakına uygun olmayan bir davranış olup, iş hayatında iş ile ilgili olmayan konularda birisinin mutsuz olmasını sağlayacak şekilde bilinçli ve sistemli bir şekilde baskı altında bırakmayı ve ona hayatı zorlaştırmayı hedefler. Bu nedenle mobbing etik ve ahlaki bir davranış değildir, yasal ve hukuksal olarak da bir suçtur.

Mobbing’in temel nedenleri arasında haset, çekememezlik ve kıskanma yatmaktadır.

Mobbing ile nasıl mücadele edilir – başa çıkılır

Size mobbing yapan, tacizde bulunan kişiyi öncelikle sözle uyarın. Bu yaptığının haksızca olduğunu ve taciz ve mobbinge girdiğini, bir suç teşkil ettiğini ifade edin. Kabul edip davranışından vazgeçerse ne ala. Ama eğer vazgeçmezse;

size karşı yapılan mobbing saldırılarını kayda alın. Yazın. Arkadaşlarınızın yanında bu tür tavırlara maruz kalıyorsanız onlarla da konuyu paylaşın, size bunu yapan kişinin hep yaptığından bahsedin, şahitlerinizin olması her zaman iyidir.

Size karşı kötü davranan kişiyi onun üst mercilerine şikayet edin.

Eğer psikolojiniz kötü etkilenmişse, bir psikolog ya da psikiyatriste gidin, psikolojik tedavi görün.

Eğer hiçbiri fayda etmezse, size yapılan durumları anlatan bir dilekçe ile mahkemeye başvurun. İlgili kurum ya da kişiyi mahkemeye verin.

Mobbing’e karşı yasal haklarınız dava ve mahkeme – Mobbing genelgesi

Başbakanlık’tan İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu 2011/2 sayılı  bir genelge resmi gazetede yayınlanmıştır.

Mobbing genelgesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış olup, aşağıdaki husulara dikkat çekmektedir:

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktır.

6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.

Kamu kurumları devlet memurlar ve mobbing

Kamu kurumlarında, devlet memurları için mobbing son zamanlarda gündeme gelen bir konudur. Kamuda sık sık karşılaşılan bu durum, önceleri pek farkında olunmayan ama sık sık yaşanan olumsuz durumlardan biridir. Başbakanlığın çıkardığı mobbing genelgesi en büyük silah olarak kullanılabilir. Kamuda bile bile iş verilmeyen, kızağa çekilen, ya da iş tanımına uymayacak türde işlere zorlanan kişiler mobbinge karşı önlemler almalıdırlar.

Özel sektör işçiler ve mobbing

Özel sektör çalışanları ve işçiler için de mobbing ciddi bir sorundur. Özel sektör çalışanı da olsanız, karşınızdaki patronunuz yöneticiniz de olsa, mobbinge karşı yasal haklarınız vardır ve yeri gelince bu haklarınızı gündeme getirebilirsiniz. Başbakanlığın çıkardığı mobbing genelgesi özel sektör çalışanlarını da kapsamaktadır ve mobbinge karşı mücadele yöntemlerini özel sektör çalışanları ve işçiler de uygulayabilirler.

Mobbing örnekleri

Yaşanan mobbing örnekleri:

 • haksız yere suçlanmak, iş ile ilgili ve ilgisiz konularda kasıtlı olarak suçu bulunmayan kişiye suç atmak
 • küçük düşürülmek, diğer kişiler içerisinde hakarete maruz kalmak
 • iftiraya uğramak, iftira atılması
 • ilgi ve alakanızın olmadığı konularda bile bile sizi zora sokacak görevler vermek
 • yeteneklerinizin küçük görülmesi, aşağılanması
 • iş ile ilgili olmayıp kişisel nedenlerle işten ayrılmaya zorlanmak
 • diğer çalışanlara karşı kötülenmek, arkanızdan sistematik dedikodu yapılması
 • konuşurken sürekli sözünüzün kesilmesi, size söz verilmemesi
 • fiziksel olarak ağır işler yaptırılması
 • bayan ve kadın çalışanlar için cinsel içerikli ahlaksız sözler ve teklifler edilmesi

özetle hakkaniyete uymayacak iş ortamında gayri ahlaki ve gayri etik, kişiyi psikolojik olarak yıpratan ve hayatını zora sokan kasıtlı davranışlardır mobbing.

Mobbing ile ilgili kitaplar

Mobbing hakkında daha fazla bilgiye mobbing hakkında yazılımış bir kitap okuyarak da edinebilirsiniz. Aşağıda mobbing ile ilgili kitapları bulabilirsiniz:

Pınar Tınaz: İşyerinde psikolojik taciz – mobbing

Nosa Davenport: İşyerinde duygusal taciz – mobbing

Asiye Toker Gökçe: İşyerinde yıldırma, nedenler ve başa çıkma yöntemleri

Belki ilginizi çeker:

İşinizden Ayrılma Vakti Geldiğini Nasıl Anlarsınız

İşyerinde Mutlu Olmak İçin Etkili 10 Öneri

 

Bir yorum

 1. ahlaka aykırı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*