Bütçe Açığı, Borç Stoku ve Bütçe Açığının Finansmanı

bütçe açığıBu yazımızda devletler için son derece önemli olan bütçe açıklarına, bu kavramın önemine ve bütçe açığının finansman yöntemlerine değineceğiz.

Bütçe Açığı Nedir

Aynen bireylerde olduğu gibi devletlerin de gelirleri ile harcamaları birbirine eşit olmayabilir. eğer hükümet harcamaları, hükümetlerin gelir kalemi olan vergi gelirlerinden fazla ise bu durumda bütçe açığı oluşur. Bütçe açığının başka bir tanımı ise hükümet alımları, transfer ödemeleri ve net faiz ödemeleri ile vergi gelirleri arasındaki farktır. Bu tanımları matematiksel bir şekilde ifade edecek olursak,

Bütçe Açığı = Hükümet Harcamaları – Vergi Gelirleri

veya

Bütçe Açığı = Hükümet Alımları + Transfer Ödemeleri + Net Faiz Ödemeleri – Vergi Gelirleri

şeklinde tanımlanabilir.

Hükümetlerin gelirden aldıkları paydan daha fazla harcama yaptıkları anlamına gelen bütçe açığı kavramı, hükümetlerin çeşitli harcamalarını gerçekleştirmek için ne kadar borçlandığı sorusuna da bir cevap teşkil eder.

Borç Stoku Nedir

Hükümetlerin önceki yıllardan devir almış oldukları borçlara kamu borç stoku denmektedir. Borç stoku nominal faiz haddi ile beraber bütçe açığını tanımlamak için kullanılmaktadır.

Bütçe Açığı = Hükümet Alımları + Transfer Ödemeleri + Nominal Faiz Haddi * Borç Stoku – Vergi Gelirleri

şeklinde tanımlanabilir.

Bütçe Fazlası Nedir

Yukarıdaki formüllerle hesaplanan bütçe açığının negatif olması, vergi gelirlerinin hükümet harcamalarından büyük olması anlamına gelir ve bu durumda bütçe fazlası oluşur.

Bütçe Açığı Finansmanı

Hükümetler bütçe açıklarını üç farklı yolla finanse edebilmektedirler. Bunlar:

  • borç finansmanı,
  • para finansmanı,
  • özelleştirmedir.

Hükümetlerin bütçe açıklarını, hükümetin ihraç ettiği tahvillerin hazine aracılığıyla bireylere satarak kapatmasına borç finansmanı denir. Hükümetlerin bütçe açıklarını merkez bankalarından borçlanarak, diğer ifadesiyle hükümetlerin ihraç ettikleri tahvilleri hazine aracılığıyla merkez bankalarına satarak kapatmasına para finansmanı denmektedir. Son yol ise hükümetlerin kamu iktisadi teşebbüsleri ve arsalar gibi varlıklarını satarak borçlarını kapatmasıdır ki buna da özelleştirme denmektedir.

2010 Yılı Bütçe Gelirleri, Giderleri, Bütçe Açığı ve Faiz Dışı Fazla

2010 yılında bütçe açığı, 2009’a göre yüzde 25 düşüşle 39.6 milyar TL oldu.

2010 bütçe sonuçlarına ilişkin rakamlar şu şekilde:

  • 2010 yılı bütçe gelirleri 254.3 milyar TL
  • 2010 yılı bütçe giderleri ise 293.6 milyar TL
  • 2010 yılı bütçe açığı, 2009’a göre %25 düşüşle 39.6 milyar TL
  • 2010 yılı faiz hariç bütçe giderleri 245.3 milyar TL
  • 2010 yılı vergi gelirleri 210.5 milyar TL
  • 2010 yılı faiz dışı fazla 8.7 milyar TL

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*