Kümelenme Nedir – Kümelenme Analizi ve Modelleri

kumelenmeTürkiye’de kümelenme, kümeleşmek ya da kümelenmek (ingilizcesi clustering) henüz yeni bir kavram. Kümelenme özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’ler açısından ciddi fırsat ve faydalar sağlayan bir sistem ve bu nedenle son zamanlarda sık işitilen ve üzerine çalışmalar yürütülen bir olgu. Kümelenme özetle, birden çok firmanın bir araya gelerek çeşitli alanlarda ortak hareket etmesi anlamına gelir.

Kümelenme Nedir – Kümelenme Ne Demek – Kümelenme Anlamı

Kümelenmenin tanımı 2 farklı şekilde yapılabilir.

1. Tanım :  Yakın bölgelerde ve benzer iş alanlarında, aynı zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliği içerisinde olan ve aynı zamanda rekabet de eden, birbiriyle alakalı işletmelerin ve onları destekleyici kuruluşların (üniversiteler, kamu kurumları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb) bir araya geldiği örgütlenme modelleridir.

2. Tanım: Coğrafi konum olarak birbirine yakın ve birbiriyle alakalı firmaların, yan sanayi ve hizmet tedarikçilerinin, yakın sektörlerin ve kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri) rekabet içinde işbirliği yapmasıdır.

Kümelenmenin Faydaları Yararları

  • Firmaların birlikte hareket etmesi ve maliyetlerinin düşürmesi (ortak satın alma yaparak daha iyi pazarlık edebilmeleri gibi)
  • Riskin küme içerisindeki şirketler tarafından paylaşımı, ortak yatırım yaparak daha az harcama
  • Birbirine benzer konuda çalışan firmaların inovasyon ve öğrenme sürecini hızlandırması – ortak labaratuvar kurma
  • İşgücü havuzunun paylaşımı – Çalışanların bilgi birikiminden küme içerisindeki tüm firmaların faydalanması
  • İş bölümü, daha kaliteli ürün ortaya çıkarabilme, ihracatta ortak hareket etme

Türkiye’de Kümelenme Politikaları Stratejileri

Türkiye’de kümelenme devlet tarafından teşvik edilen ve desteklenen bir mekanizma. Kümelenme politikasının belirlenmesinde Sanayi Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (yeni adıyla Ekonomi Bakanlığı) ile birlikte Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ortak çalışma yürütmekteler. Ayrıca Avrupa Birliği’de Türkiye’deki kümelenme faaliyetlerini desteklemekte, bir çok kamu kuruluşu kümelenme alanında AB projesi yürütmektedir. Kümelenme ile ilgili, Ekonomi Bakanlığı tarafından, UR-GE Desteği sunulmaktadır.

Kümelenme Şirketinize Ne Fayda Yarar Sağlar

Öncelikle firmanızın kümelenme faaliyetlerinden uzak kalmamasını sağlamalısınız. Kümelenme faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız, ilinizde ya da ilçenizde bulunan Sanayi Odası, Ticaret Odası, İhracatçı Birliği gibi kurumlarla iletişime geçip, kümelenme faaliyetlerine katılmak istediğinizi belirtin. Kümelenme ile ilgili kamu kurumlarıyla beraber düzenlenen toplantı, sunum ve eğitimlere katılın, kümelenmeden haberdar olun, kümelenme desteklerini takip edin ve faydalanın.

Kümelenme Örnekleri – Örnek Kümeler

Türkiye’de kümelenme ve küme örnekleri arasında, Eskişehir Seramik Kümesi, İzmir Organik Gıda Kümesi, Muğla Turizm Kümesi, Ankara Bilişim Kümesi sayılabilir. Amerika’daki Silikon Vadisi tüm dünyaca bilinen bilişim yazılım kümesi örneklerindendir.

Konu ile ilgili İhracatta Devlet Yardımları yazımıza göz atmayı unutmayın.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*