Türkiye’de ve Dünya Ülkelerinde Resmi Dil Uygulamaları

ülke bayrakları‘’Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı.’’
(Tevrat, Genesis: Bölüm 11)

Dillerin ortaya çıkış hikayesi olarak efsanelerde geçen ve kutsal kitaplarca da kabul edilen Babil Kulesi hikayesinden bahsedilir. Hikayeye göre başlangıçta tüm insanlığın tek bir dili vardır. Daha sonra insanlar doğuya doğru göç ederken kendilerine bir kent kurup orada Tanrıya ulaşabilecekleri bir kule inşa etmeye karar verirler. Kule yükseldikçe insanoğlu gururlanır, kibirlenir ve tüm güzellikleri, başarıları kendinden bilmeye başlar, yaratıcısını unutur. Bunu gören Tanrı, onları cezalandırmaya karar verir ve en büyük cezanın birbirlerini anlayamaz hale gelmeleri olduğunu düşünür ve başlangıçta tek olan dili 72 dile ayırır. Ertesi gün olduğunda ise insanlar birbirlerini anlayamaz hale gelir ve kendi dillerini anlayacak birilerini bulma umuduyla başka diyarlara göç ederler. İnsanların birbirlerini anlamadıkları bir ortam, kaosun ortamıdır. Bu nedenle ülkelerde dil uygulamaları önem arz eden bir konu. AB’ye giriş sürecinde Türkiye’de iki resmi dilin olması talepleri hala sürerken böyle bir durumun gerçekleşmesi için Anayasa ve 18 yasada değişiklik yapılması gerekiyor. Siyasi Partiler, Seçim Yasası, Dernekler Yasası, Türk Harflerinin Kabulü gibi yasalarla birlikte akılların ucundan dahi geçmeyecek birçok yasada da resmi dilin Türkçe olduğu ve Türkçe’nin dışındaki dillerin kullanılamayacağına ilişkin yasaklar söz konusu. Türkiye’de durum böyleyken, dünya ülkelerinden bazılarının resmi dillerini ve kullanımlarını sizler için araştırdık:

amerika bayrağıABD: 2007 yılında hazırlanan İngilizce Dil Birliği Yasası’na göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel iş yerlerinde İngilizce kullanılması zorunlu olacak. Ancak yasa hala parlamentoda bekletilmekte. Resmi dil İngilizce’nin dışındaki hiçbir dil resmi yazışmalarda kullanılmamakta.

 

almanya bayrağıALMANYA: Herhangi bir resmi dil tanımı söz konusu olmamakla birlikte dil hakkında bir yasal düzenleme de yok. Dilin kendi gelişimini sürdürmesi gerektiği düşünüldüğünden böyle bir düzenleme yapılmasına olumlu bakılmıyor. Senede bir defa federal parlamentoda bölgesel dillerin kullanılması geleneği var.
andorra bayrağıANDORRA: Anayasaya göre ülkenin resmi dili Katalanca. Resmi ve özel evraklar tabelalar ve dükkan isimlerinin Katalanca olması zorunlu olmakla beraber otel bar lokanta gibi yerlerde de Katalanca dışında bir dilin kullanılması yasak. Dilin korunması için büyük çabalar gösterilmekte. Katalanca’yı iyi bilmeyenlerin kamuda yükselmesi söz konusu olamıyor.
belçika bayrağıBELÇİKA: Üç bölgeli devlet yapısı nedeniyle Felemenkçe Almanca ve Fransızca resmi dil olarak kullanılıyor. Ülke konuşulan dillere göre bölgelere ayrılmış. Flaman bölgesinde Felemenkçe, Valon bölgesinde Fransızca, Brükselde ise her iki dil resmi dil olarak kabul edilmekte. Bununla birlikte Valon bölgesinin sınırları içerisinde yer alan, ancak bazı özerkliklere sahip olan ve resmi dili Almanca olan küçük bir Alman topluluğu vardır.
cezayir bayrağıCEZAYİR: Arapçanın kullanılması ve yaygınlaştırılmasına dair özel bir yasa mevcut. Tüm kamu kurumlarında, kurum ve kuruluş isimlerinde, basın yayın organlarında, uluslar arası anlaşmalarda resmi dilin kullanılması şart. Arapça karakterlerin kullanılmadığı bilgisayarların, basım makinelerinin ithali yasak.
ermenistan bayrağıERMENİSTAN: Ermenistan Resmi Dili Kanunu na göre Ermenice ülkenin resmi dili. Resmi kurumlarda Ermenicenin kullanılması şart olmakla birlikte ülkedeki azınlıklar ana dillerini kullanmakta özgür. Eğitim dili Ermenice, ancak zorunlu Ermenice dersleri almaları şartıyla azınlıkların ana dillerini öğrenmelerine izin veriliyor.
finlandiya bayrağıFİNLANDİYA: Dil Kanunu’na göre ülkenin resmi dili Fince ve İsveççe. Kamu kurum ve kuruluşlarında iki resmi dil de kullanılıyor. İki resmi dilden hangisinin kullanılacağı bulunulan bölgenin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor. Kanunların yazılması ve yayınlanmasında kullanılan dil Fince.
fransa bayrağıFRANSA: Fransız Dilinin Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca resmi kurum ve kuruluşlarda Fransızca kullanılıyor. Ülkede Fransızca’nın kullanımi katı kurallarla belirlenmiş. Yazılı, görsel, işitsel tum reklamlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, iş sözleşmelerinde, toplu taşıma araçlarında, bir ürünün üretilmesinde adlandırılmasında satılmasında Fransızca kullanılması zorunlu. Farkli dillerde yayınlanan her türlü yayın ve dergilerin tercümesinin yapılması şart.
hindistan bayrağıHİNDİSTAN: Resmi Diller Kanunu na göre ülkenin resmi dilleri İngilizce ve Hintçe. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve parlamentoda iki resmi dil de kullanılıyor. Hintçeyi resmi dil olarak kabul etmiş federe bir devletle kabul etmeyen federe devlet arasında olan yazışmalar Hintçe olarak gerçekleştiriliyor, ancak yazışmaların İngilizce çevirisi de yapılıyor.
irlanda bayrağıİRLANDA: Resmi Diller Kanununa göre ülkenin birinci resmi dili İrlandaca. ikinci resmi dil ise İngilizce. Kamu kurumlarında İrlandaca’nın kullanılıp kullanılmadığını denetlemek için cumhurbaşkanı tarafından atanan Resmi Dil Yetkilileri görev yapıyor.
kanada bayrağıKANADA: Resmi Dil hakkındaki kanuna göre ülkenin resmi dili İngilizce ve Fransızca. Uluslar arası yazışmalar, parlamento faaliyetleri ve mahkemeler iki resmi dili birden kullanıyor. Bir dilin kullanıldığı oturumlarda simultane tercüme yapılıyor.
slovakya bayrağıSLOVAKYA: Slovakya Cumhuriyeti Resmi Dil Kanununa göre ülkenin resmi dili Slovakça. Resmi dilin kurallarını belirlemek Kültür Bakanlığı’nın görevi. Devlet, vatandaşlarına resmi dili öğretmekle yükümlü. Dini törenlerde kiliselerin belirlediği dil kullanılıyor. Her türlü yazılı ve görsel yayınlarda, resmi işlemlerde, yerel yönetimlerde, cadde ve sokak isimlerinde bile Slovakça’nın kullanılması şart.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*