Kalkınma Bakanlığı Teşkilat Yasası ve Görevleri

Uzun süredir bürokrasi kulislerinde konuşulan ve AK Parti’nin ustalık döneminin ana taşlarından biri olarak zikredilen bakanlıkların yeniden yapılandırılması projesi sonunda Başbakan tarafından açıklandı. KHK’nın çıkmasıyla beraber en çok merak edilen konulardan biri haline gelmiş olan ekonomi yönetiminin nasıl olacağı sorusu da sonunda netlik kazanmış oldu.

İlginç bir şekilde Ekonomi Bakanlığı denen yapı, adı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olması beklenen, şu anki Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın biraz serpilmiş hali oldu. Ekonomi Bakanlığı’nın omurgasını oluşturması beklenen Hazine Müsteşarlığı ise Başbakan Yardımcısına bağlı olarak Başbakanlık’ta kaldı. Ekonomi Bakanlığı’nda yer alması veya Başbakanlık’a bağlı olarak devam etmesi beklenen Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ise ilginç bir şekilde Kalkınma Bakanlığı haline geldi. Kalkınma Bakanlığı görevleri, Kalkınma Bakanlığı teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı personeli gibi merak edilen husuları bir yazıda toplamaya çalıştık. DPT, GAP, DAP ve KOP gibi birimleri bünyesine alacak olan Kalkınma Bakanlığı’nı biraz tanıyalım.

Kalkınma Bakanlığı Görevleri

Genel olarak hükümete müşavirlik yapmakla görevlendirilecek olan bu bakanlık eski haliyle DPT’nin yürüttüğü kalkınma planları, orta vadeli ve yıllık programların hazırlanmasından sorumlu olacak. Eski halinde olduğu gibi Yüksek Planlama Kurulu ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun sekreterya hizmetlerini de yürütmeye devam edecek.

Kalkınma Bakanlığı Teşkilatı

  • Yıllık Programlar Genel Müdürlüğü
  • Ekonomik Modeller ve Stratejik Planlama Genel Müdürlüğü
  • Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
  • İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
  • Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
  • Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
  • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yeni kurulacak olan bakanlıkta 4 müsteşar yardımcısı, 8 genel müdür, 16 genel müdür yardımcısı ve 63 daire başkanı kadrosu bulunuyor. Teşkilat yapısında görebileceğimiz en büyük değişikliklerden biri ise idari birimlerden oluşan genel sekreterliğin genel müdürlük düzeyine çekilmiş olması. Önceden 6 olan genel müdürlük sayısı da bu değişiklikle ve yeni bir genel müdürlük ihdas edilmesiyle 8’e yükselmiş bulunuyor. Teşkilat yapısındaki bir başka değişiklik ise Kalkınma Araştırmaları Merkezi adıyla başkanı genel müdür seviyesinde olan yeni bir merkez kuruluyor.

Kalkınma Bakanlığı Personeli

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) mevcut personel yapısında hemen hemen hiç bir değişikliğe gidilmiyor. Hatta şu kadarı sölenebilir ki ünvanları bile “Kalkınma Uzmanı” ve “Kalkınma Uzman Yardımcısı” yerine “Planlama Uzmanı” ve “Planlama Uzman Yardımcısı” olarak kalmış.

Kalkınma Bakanlığı Bağlı Kurumlar

Kalkınma Araştırmaları Merkezi: İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Başkanlık’tan oluşan bu yapı kalınma ile alakalı her türlü araştırma faaliyetinin yapılması veya yaptırılmasından sorumlu hale getiriliyor. Kurulun başkanlığını ise Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı yapacak.
GAP Kalkınma İdaresi: Merkezi Şanlıurfa’da bulunan başkanlık faaliyetlerine aynen devam edecek.
DAP Kalkınma İdaresi: Erzurum’da kurulacak ve önümüzdeki dönemde tüzel kişiliğe kavuşacak.
KOP Kalkınma İdaresi: Konya’da kurulacak ve önümüzdeki dönemde tüzel kişiliğe kavuşacak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*