Malpraktis (Tıbbi Kötü Uygulama) ve Hasta Hakları

malpraktis, tıbbi kötü uygulamaBu yazımızda genel olarak malpraktis kavramını ve bu konuyla alakalı istatistikleri ele alacağız. Çok geniş bir kavram olan hasta hakları için ise hasta hakları yönetmeliğine değinmekle yetinip, daha geniş çerçevesiyle hasta hakları kavramını önümüzdeki yazılarımızda inceleyeceğiz.

Malpraktis Nedir – Hasta Hakları Nelerdir

Tıpta yasal sorumlulukların belirlenmesiyle ilgili en eski belge M.Ö.1800 yılına ait Hammurabi Kanunudur. Bu kanunda hekimin hatasının kısasa kısas şeklinde cezalandırılıdığı görülmektedir. Günümüzde hasta hakları kavramının iyice popüler hale gelmesiyle konu ülkemizin de gündemine girmiş ve 1998 yılında çıkarılan ve malpraktis yasası olarak bilinen “Hasta Hakları Yönetmeliği” ile hukuki çerçevesine kavuşmuştur. Malpraktis, İngilizce olan “malpractice” kelimesinden dilimize uyarlanmıştır. “Malpraktis ne demek?” sorusuna en kapsamlı cevap Türk Tabipler Birliği (TTB)’nin Etik İlkelerinde belirtildiği şekliyle; bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesidir. Pratikte malpraktis denen bu durum, hukuken ortaya çıkan zararın giderilmesi sorumluluğunu doğurmaktadır.

Malpraktis Nedenleri

Kusurlu tıbbi uygulama nedenlerinin başında tıbbi girişimde gecikme ve yetersiz gözlem, hastayı evine erken gönderme gelmektedir. Sonra sırasıyla yetersiz önlem ve tedavi, gecikmeli ve hatalı sevk, hatalı ve dikkatsiz tedavi, yetersiz teşhis, yasalara aykırı tıbbi uygulama sayılabilecek diğer nedenlerdendir.

Uzmanlık Alanlarına Göre Malpraktis

En çok tıbbi hata uygulanan uzmanlık alanı Kadın Hastalıkları ve Doğum branşıdır. Sonra sırasıyla Genel Cerrahi, Nöroloji-Nöroşirurji, Anestezi, İç Hastalıkları, Ortopedi, Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Göz Hastalıkları gelmektedir.

İstatistiklerle Malpraktis

İstatistiklere göre son 5 yılda Türkiye’de:

 • Tıbbi hataya neden olan hekim sayısı 282,
 • Açılan dava sayısı 416,
 • Hükmedilen tazminat 6 milyon 200 bin lira,
 • Hakkında dava açılan doktorların kusurlu bulunma oranı%66,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorları hakkında açılan dava oranı %25.

Amerikan Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre ise her yıl:

 • İlaçların olumsuz etkisi nedeniyle 106.000,
 • Hastane enfeksiyonu nedeniyle 80.000,
 • Gereksiz cerrahi müdahaleler nedeniyle 12.000,
 • Hastanelerdeki tedavi hataları nedeniyle 7.000,
 • Diğer hastane hataları nedeniyle 20.000
 • Toplam 225.000 hasta hayatını kaybetmektedir.

Her yıl malpraktis,AİDS ya da göğüs kanserinden daha fazla can almaktadır ve tıbbi hataların %13’ü ölümle sonuçlanmaktadır.

Bir şeyi de unutmamak gerekir ki insan hayatıyla ilgilenmenin verdiği büyük sorumluluğun farkında olmayan, bunun için gerekli özeni göstermeyen küçük bir azınlık dışında sağlık çalışanları -özellikle doktorlar- bazı imkansızlıklara ve yoğun hasta yükünün altında çalışmalarına rağmen büyük bir özveriyle halk sağlığına  hizmet sunuyorlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*