İhracatçı Birlikleri Nelerdir – İhracatçılar Birliği Listesi Üyelik Devlet Yardımları

İhracatçı Birlikleri ya da İhracatçıları Birliği nedir ve önemi sorusunun cevabı, öncelikle bir firmanın ihracat yapabilmesi için kanuna göre mutlaka bir İhracatçı Birliğine üye olması gerekmesinden kaynaklanmaktadır. İhracatçı Birlikleri Ekonomi Bakanlığı’nın bağlı kuruluşlarındandırlar. İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi – TİM ‘in koordinasyonunda, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak, kanunda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler. Statü olarak, tam kamu kurumu değillerdir, ama yarı kamu kurumu olarak değerlendirilebilirler. İhracatçı Birlikleri firmalar açısından özellikle ihracata yönelik devlet yardımları konusunda önem arz ederler.

İhracatçı Birlikleri Listesi

Türkiye genelinde 61 İhracatçı Birliği bulunmaktadır ve bu birlikler 13 İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği altında 24 farklı sektörde faaliyet gösterirler. İllerimizde yer alan 50 irtibat bürosu ile Brüksel ve Moskova’da yurtdışı temsilcilikleri bulunmaktadır. Türkiye’de 11 ilde hizmet veren Birlik genel sekreterlikleri ile bu genel sekreterlikler bünyesindeki Birliklerin listesi aşağıdadır:

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ – İTKİB

1    Halı İhracatçıları Birliği
2    Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
3    Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
4    Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ – İİB

5    Ağaç Mam.ve Orman  Ür. İhr.Bir.
6    Hububat-Bakliyat-Yağlı Toh. Ve Mam.İhr.Bir.
7    Fındık ve Mamulleri İhr.Bir.
8    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
9    Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
10    Kuru Meyve ve Mamulleri İhr.Bir.
11    Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ – İMMİB

12    Elektrik- Elektronik,Makine ve Bilişim İhr.Bir.
13    Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
14    Maden İhr.Bir.
15    Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir.
16    Değerli Maden ve Mücevherat İhr.Bir.
17    Demir Çelik İhracatçıları Birliği

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR – EİB

18    Zeytin ve Zeytinyağı İhr.Bir.
19    Deri ve Mamulleri İhr.Bir.
20    Hub.Bak.-Yağ.Toh. ve Mam.İhr.Bir.
21    Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
22    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
23    Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr.Bir.
24    Hazır giyim ve Konf.İhr.Bir.
25    Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
26    Kuru Meyve ve Mamulleri İhr.Bir.
27    Tütün İhr.Bir.
28    Maden İhr.Bir.
29    Demir ve Demir Dışı Metaller İhr.Bir.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERSİN – AİB

30    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
31    Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
32    Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr.Bir.
33    Ağaç Mam. ve Orman Ürünleri İhr.Bir.
34    Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir.
35    Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
36    Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
37    Demir ve Demirdışı Met.İhr.Bir.

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BURSA – UİB

38    Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
39    Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
40    Otomotiv Endüstrisi  İhr.Bir.
41    Hazır Giyim ve Konf. İhr.Bir.
42    Meyve-Sebze Mam.İhr.Bir.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA – OAİB

43    Hub. Bak. Yağ. Toh. Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
44    Çimento ve Top. Ürünleri İhracatçıları Birliği
45    Ağaç Mam.ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
46    Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
47    Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

ANTALYA İHRACATÇI GENEL SEKRETERLİĞİ – AİB

48    Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
49    Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
50    Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ – GAİB

51    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
52    Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
53    Hub. Bak. Yağ. Toh. Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
54    Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
55    Halı İhracatçı Birlikleri

DOĞU ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ERZURUM – DAİB

56    Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği

KARADENİZ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ GİRESUN

57    Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
58    Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
59    Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ – DENİB

Denizli İhracatçılar Birliği

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TRABZON – DKİB

61    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

İhrcatçı Birliklerinin Görevleri

Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak,

İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak,

TİM’in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak.

TİM’in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe imkânları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, laboratuar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM’in Görevleri

İhracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve Müsteşarlığa öneride bulunmak,

Birliklerin koordinasyonunu sağlamak,

Birliklerin iştigal sahalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Dış ticaret ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, Müsteşarlık koordinasyonunda konsey, kurul ve ticaret merkezi kurmak; kurulmuş olanlara iştirak etmek,

Dış ticaret ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak,

Uluslararası kuruluşlarla, üyelerinin mesleki bazda menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

Amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, vakıf, şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek; birliklere bağlı vakıf, şirket, işletme ve tesislerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

Yurt içinde ve yurt dışında açılacak sergi ve fuarlara katılıma dair Müsteşarlığa görüş bildirmek, sergi ve fuarların koordinasyonunu sağlamak, Türk mallarının yurt dışı tanıtımına ilişkin proje ve faaliyetlere destek olmak,

Dış ticarette lojistik olanaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak, Müsteşarlık onayı ile yurt içinde ve yurt dışında lojistik merkezleri kurmak, işletmek ve kurulmuş bulunanlara iştirak etmek,

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak

Nasıl İhracatçı Birliğine Kayıt Olunur

İhracatçılar Birliklerine kayıt olmak oldukça kolayldır. Öncelikler size en yakın ildeki ihracatçı birliğinin internet sitesinden iletişim bilgilerine ulaşıp telefonla gerekli bilgi ve belgeler  öğrenilebilir. Belli bir kayıt ücreti ve aidatı yatırılması gerekmektedir.

İhracat teşvikleri ile ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki bağlantıdan sorabilirsiniz:

http://www.sorularialayim.com/a/yatirim-ve-ihracat-tesvikleri-ile-ilgili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*