İsrail Hakkında Bilgiler – Efsaneler ve Gerçekler

İsrail hakkında o kadar çok yazılıp çizilen var ki, zamanla hangisi gerçek hangisi efsane birbirine karışıyor. Ortadoğu ve dünya dengelerinde boyutlarıyla izah edilemeyecek derecede etkili olan bu ülkeyi sizin için objektif bir şekilde anlatmaya çalıştık. İsrail’in kuruluşu, komşuları, ülkedeki siyasal hayat vb. pek çok bilgiyi aşağıdaki satırlarda bulabileceksiniz.

 • Ülke 1948’te David Ben-Gurion’un Knesset diye bilinen İsrail parlamentosunda ilan etiiği bağımsızlık bildirgesi ile İngiliz mandasından ayrılarak kurulmuştur. A.B.D. birkaç saat içinde tanıyarak ilk tanıyan ülke, Türkiye ise 1949 itibarıyla ilk tanıyan müslüman ülke olmuştur.
 • İsrail’in komşuları; Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır’dır. Ülkenin, Lübnan ve Suriye ile diplomatik ilişkisi bulunmamaktadır. Tel-Aviv, Hayfa, Aşkelon, Sderot gibi büyük şehirler Akdeniz kıyısında bulunmakta iken, Eylat ülke için Kızıldeniz’e açılan önemli bir limandır.
 • İsrail’e karşı 1948, 1967 ve 1973 tarihli olmak üzere Arap devletleri (Mısır, Suriye, Ürdün) tarafından üç büyük savaş açılmış, İsrail Tshal diye bilinen ordusunun etkisiyle bu üç savaştan topraklarını büyüterek zaferle ayrılmıştır.
 • İsrail hala açıklama yapmama politikası uygulamasına rağmen Negev çölünde kurmuş olduğu Dimona Nükleer Santrali sayesinde 60’lı yıllardan beri nükleer güçtür. İddialara göre 200’ün üzerinde nükleer füzeye sahiptir.
 • İsrail’in anayasası bulunmamaktadır. Ülke bir yahudi ülkesi (jewish state) olduğunu açıkça deklare etmekte ve  yahudi kutsal kitabı Torah hükümleri doğrultusunda bir hukuki çerçeveye sahip bulunmaktadır.
 • İsrail nüfusunun yaklaşık %20’si müslümandır. Müslüman Araplar pek çok kamu hizmetinden ve kişisel haktan mahrum durumda olup özellikle toprak satın almaları konusunda ciddi kısıtlamalar vardır.
 • İsrail’de askerlik zorunludur. Erkekler 24 ay kadınlar ise 12 ay askerlik yaparlar. İhtiyaç olduğu durumlarda yedek askerler orduya çağrılır. Profesyonel asker olma imkanı azınlıklara tanınmamakta olup bu durumun tek istisnası Dürzilerdir.
 • Seçim sisteminde baraj olmaması nedeniyle hükümetler genelde birçok partinin koalisyonu ile oluşur. Bu durum, küçük partilerin büyük partilere şantaj yapabilmesine imkan tanırken aynı zamanda siyasi istikrarsızlığa da neden olur. Ülkedeki en büyük üç parti Likud, Kadima ve İşçi Partisidir.
 • Ordunun siyaset üzerinde çok etkisi yoktur. Ama artık adeta bir gelenek haline gelmiş olan emekli askerlerin siyasete atılması çok yaygındır. Bu durumun örnekleri arasında Ariel Şaron, Şaul Mofaz, Bünyamin Ben-Eliezer ve İshak Rabin gösterilebilir.
 • Yahudilerin İsrail’e göç etmesi Aliyah olarak adlandırılır ve İsrail Devleti bunu teşvik etmektedir. Göç edenlerden en büyük kitleyi Avrupa’dan göç eden Aşkenazi yahudiler oluştururken, İspanya orijinli Sefarad yahudileri ve ortadoğu kökenli mizrahi yahudiler de önemli bir nüfusa sahiptir. Doğu blok ülkelerinde bulunan ve 1980 sonrası göç eden yahudiler ise son yıllarda sosyal ve siyasal hayatta oldukça etkin konuma gelmişlerdir.
 • Ülke bir göçmen ülkesi olması nedeniyle pek çok dil konuşulur. Ülkenin resmi dili İbranice olmasına rağmen, insanların çoğu İngilizce bilir. Yiddish ve Judeo-Espanyol da konuşulan dillerdendir.
 • Başkent eskiden Tel-aviv iken daha sonra Kudüs olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik pek çok ülkenin tepkisini çekmiş, bu ülkeler büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımayarak bu durumu protesto etmişlerdir.
 • Sadece 7 üniversiteye sahip olmasına rağmen İsrail gerek alınan patent gerekse bilimsel atıf kategorilerinde bölgedeki lider ülkedir. Özellikle biyoteknoloji, silah sanayii, kriptoloji ve bilşşim alanlarında ileri düzey araştırmalar yapılmaktadır. Ülkenin en iyi araştırma enstitüleri Technion ve Ezer Weismann Enstitüsüdür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*