Kamuda Uzman Maaşları ve Özlük Hakları

uzman maaşları, uzman yardımcısı maaşlarıBir önceki yazımızda genel olarak kamuda uzmanlık unvanını durumunu el almış; maaşlar, yaş sınırı ve iş tatmini gibi konularda yüzeysel bilgiler vermeye çalışmıştık. Bu yazıda kamuda uzmanlık ile alakalı en çok merak edilen konuları kamuda uzman maaşları, kamuda uzman yardımcısı maaşları ile uzmanların özlük haklarını ele alıyoruz.

Kamudaki Uzmanların Statüsü ve Özlük Hakları

Kamuda uzman unvanıyla çalışan personelin hukuki statüsü kurumdan kuruma farklılıklar göstermektedir. Maliye, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm, Ulaştırma gibi bakanlıklarda çalışan uzmanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak kadrolu statüde istihdam edilirlerken, Başbakanlık’a bağlı kurumlardan Hazine, DPT, Dış Ticaret, TÜİK gibi kurumlarda çalışan uzmanlar kadro karşılığı sözleşmeli (KKS) personel statüsünde çalışmaktadır. KKS personel tabiri Turgut Özal’la beraber hukukumuza girmiş ve kaliteli kurumlarda çalışan personelin maaşlarını diğer memurlardan ayrıştırmak için ortaya çıkarılmış bir uygulamadır. RTÜK, SPK, BDDK, SPK, BTK gibi üst kurullarda çalışan personel de mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Kanuna tabiidir. Ancak bu kurumların kuruluş kanunlarında konulmuş olan bu istisna, bu kurumlardaki personelin maaş işlemlerini kanuna bağlı olmaktan çıkarmış ve maaş ve sosyal haklar konusunda büyük bir esneklik sağlamıştır. Tabii bir de kamu kurumu sayılan ama çalışanları devlet memuru statüsünde olmayan Merkez Bankası, İMKB gibi kurumlarda çalışan uzmanlar bulunmaktadır. Bu kurumlardaki uzmanlar 657’ye tabii olmamakla beraber bağlı bulundukları kurumların kanunlarına dayanan belli hak ve güvencelere sahiptirler.

Kamudaki uzmanlar ekseriyetle merkez teşkilatlarda istihdam edilirler. Bunun istisnası olarak taşrada uzman çalıştıran kurumlar İçişleri Bakanlığı (İl Planlama Uzmanı) ve Maliye Bakanlığı (Gelir Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı)dır. Ek gösterge konusunda da bu farklılık devam etmektedir.


Memuriyette prestij ve statünün bir göstergesi sayılan ek gösterge uzmanlar için bakanlıklarda 2200 iken Başbakanlık’a bağlı kurumlarda 3600’dür. Aynı zamanda kamuda daire başkanının da ek göstergesi 3600 olup, bu durum belli kurumlarda çalışan nitelikli uzmanların daire başkanına eş değer olduğuna da bir göndermedir.  Maaşa pek bir yansıması olmayan ek gösterge statünün yanında emeklilik maaşını da etkileyen önemli bir faktördür.

Kamuda Uzman Maaşları

Gelelim en çok merak edilen konuya. Burada tek tek tüm kurumların maaşlarını vermek olanaksızdır. Ama bazı örnekler ile bu skalayı gözünüzde canlandırmaya çalışacağız.

Kamuda en düşük maaşa sahip ve mümkünse uzak durulması gereken kadrolar özellikle ek ödemesi olmayan ve memurlardan bile düşük maaş ile çalışılan Çevre ve Orman, İçişleri ile Kültür ve Turizm gibi bakanlıklardaki uzmanlardır. Buralarda çalışan uzman yardımcıları 1.600-1.700 TL. arası bir maaş alırken,  uzmanların maaşları 2.000 TL.’yi bulmaz. Bunlardan biraz daha iyi maaşa sahip olanlar ise Maliye Bakanlığı uzmanlarıdır. Burada çalışanların avantajı neden sadece Maliye Bakanlığı’nda olduğu anlaşılamayan mesai ücreti kavramıdır. Gelir Uzman Yardımcıları 2.000 TL. civarı bir maaş alırken, Gelir Uzmanlarının aldıkları maaş ise 2.500 TL.’yi bulur. Başbakanlık, Hazine, DPT, DTM, TÜİK uzman yardımcıları ise yaklaşık 2.800 TL. maaş alırlar. Bu kurumlarda uzman ile uzman yardımcıları arasındaki maaş farkı epey yüksek olup, uzman maaşları 3.700 TL.’yi bulur. Son olarak üst kurul uzmanlarına değinip bitirelim. Açıkçası burada çalışanların maaşları tam olarak bilinmiyor. Tabii ki bunun en büyük sebebi burada çalışan personelin kurulun düzenlediği maaşları kimsenin bilmesini istememesi ve siyasi iradeden buraya bir müdahale gelmemesi. Ama şu kadarını söyleyelim RTÜK, EPDK gibi kurumlar uzmanlarına 3.500-4.000 TL. arası ücretler verirken, özellikle SPK, BDDK, BTK gibi kurumlarda aylık ücret 6.000-7.000 TL. bandında seyretmekte. Bu farklılığı oluşturan en büyük sebep yukarıda ifade etmiş olduğumuz mali ve sosyal haklardaki istisnai durumları ve giyim, kira, yakacak, çocuk vb. başlıklar altında almış oldukları ek ödemeler ve tazminatlar.

Bir sonraki yazımızda kamuda uzman maaşlarının eşitlenmesi konusunu ele almaya çalışacağız.

8 yorum

 1. halit kapanoğlu

  kamuda uzman maaşları eşitlenecek mi acaba?

 2. en düşük maaşa çalışan uzmanlar il planlama uzmanlarıdır. 1620 lira ile tamamen içişleri bakanlığının tutumunun sonucudur.

 3. ahmet yarıcı

  sinan bey gerçekten de bi uzman için düşük bir maaş

 4. yıllardır kangren halinde devam eden bu adaletsizlik bir an önce merkez-taşra ayrımı gözetilmeden düzeltilmelidir. hükümet söz verdiği halde buna gücü yetmedi. A grubu kadroyla işe giren ve tez aşamasından geçip başarıyla uzman olanlar derhal maaş, özlük hakları vb. eşit hale getirilmelidir.

 5. Halit Bey sorunuza cevaben uzman maaşlarının eşitlenmesi ile alakalı aşağıda linkini verdiğim yazımıza müracaat edebilirsiniz.

  http://www.prohayat.com/2011/06/04/uzman-maaslarinin-esitlenmesi-esit-ise-esit-ucret/

 6. sinan bey siz şükredin halinize Tapu Ve kadastorda uzman maaşı 995 TL ek ödeme ile beraber 1600 bile bulmuyor ki

 7. gelir uzmanının maaşı 2200 gelir uzman yardımcısının maaşı 1800 dür.

 8. 2200 ekgösterge ile emekli olan uzmanada yansıyıp ek gösterge 3600 olacakmı acaba teşekkürler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*