İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Teşvikleri ve Hibeleri – 1

İhracatta devlet yardımları, ihracat teşvikleri ve ihracat hibeleri Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri (eski Dış Ticaret Müsteşarlığı) ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri eliyle yürütülmektedir. Bu makalede ofis mağaza destekleri, çevre maliyetleri ve yurt dışı pazar araştırması desteklerine kısaca değineceğiz.
Şirketinizin,

 • Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik mevzuatlara uyum sağlanabilmesi amacıyla alınacak kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerle (ISO, CE vb.) tarım ürünleri analiz raporlarına ilişkin harcamaların %50 oranında ve belge başına 25.000 $’a kadar,
 • İhracat amaçlı yurt dışında açacağı ofis, mağaza, depo gibi işyerlerinin kira giderlerinin %50 ile %90 arasında değişen oranlarda yıllık 120.000 $’a kadar,
 • İhracat amaçlı yurt dışında yapacağı reklâm ve tanıtım harcamaları giderlerinin %60 ile %90 arasında değişen oranlarda yıllık 250.000 $’a kadar,
 • Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin gezi başına %70 oranında ve 7.500 $’a kadar,
 • Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60 ile %75 arasında değişen oranlarda ve yıllık en fazla 200.000 $’a kadar,
 • Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri %70 oranında ve 10.000 $’a kadar,
 • Kümelerin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amacıyla İşbirliği Kuruluşları tarafından aynı değer zinciri içinde yer alan en az 10 şirketin katılımıyla hazırlanan projeler kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazar araştırma gezileri, alım heyetleri giderlerinin %75 oranında proje başına en fazla 1.200.000 $’a kadar,

ve (İhracat Teşvik Danışmanlığı)

 • Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile yazılım sektörü ve film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $’a kadar,
 • Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 $’a kadar,

desteklendiğini;

bu desteklerin karşılıksız hibe şeklinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılandığını,

bahsedilen desteklerle ilgili detaylı bilgilerin Ekonomi Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ve İhracatçı Birliklerinden temin edilebileceğini biliyor muydunuz?

İhracat teşvikleri hakkında danışmanlık ve detaylı bilgi almak için:

İhracat Teşvik Danışmanlığı

Not: Yukardaki makalede yer alan bilgiler, Ekonomi Bakanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları hakkındaki aşağıda yer alan Tebliğ’lerin bir özetidir:

 1. 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 2. 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 3. 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 4. 2000/1 sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 5. 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

3 yorum

 1. ihracata yönelik devlet yardımları, hibe ve teşvikler artık ekonomi bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 2. slm iraka cimento ve demir ticareti yapmak istiyorum ne kadar tesvik alacagimi ogrenebilirmiyim?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*